Ogólnopolska Karta Seniora

Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna, bezterminowa i ważna na terenie całego kraju. Wyrabia się ją na konkretne imię i nazwisko danej osoby, więc nie może być przekazywana komuś innemu.

Posiadając Ogólnopolską Kartę Seniora można korzystać ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystąpiły do Programu Ogólnopolska Karta Seniora -  zniżek na wybrane produkty i usługi.

Szczegółowa lista partnerów karty seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447. Kartę można odebrać osobiście po wypełnieniu „Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu”, w pokoju nr 132, w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku). Kartę można uzyskać również drogą korespondencyjną za pośrednictwem „poczty tradycyjnej”. W tym celu należy wydrukować „Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu”, wypełnić go i następnie przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.rops.lubelskie.pl

 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes