Kampania Społeczna POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA - SENIORA

Spot ogólnopolskiej kampanii społecznej Głosu Seniora i Adamed dla Seniora

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Werbkowicach

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Konkurs Wieńców Dożynkowych

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza sołectwa z terenu naszej gminy do udziału w Konkursie Wieńców Dożynkowych.

Ostatnie dni składania wniosku o dowód osobisty przez internet - tylko do 26 lipca

W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r., do godz. 23.59, można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap na stronie obywatel.gov.pl.

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Gozdów, iż zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 19:00 zebranie wiejskie sołectwa Gozdów, które odbędzie się w świetlicy we wsi Gozdów, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad: