Dyżury PZDR w Hrubieszowie

Dyżur pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w siedzibie Gminy Werbkowice / wejście od ul. Staszica, pokój Nr 3 / – we wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30.

Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Werbkowice, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

Zaproszenie na sesję XLIII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Drodzy Mieszkańcy Gminy Werbkowice! Pokonanie pandemii COVID-19 oraz powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń.