Diagnoza Problemów Społecznych w Gminie Werbkowice - anonimowa ankieta

Szanowni Państwo! Urząd Gminy Werbkowice informuje, że w okresie lipiec – sierpień br., przeprowadza badanie ankietowe (metoda internetowa) związane z opracowywaniem "Diagnozy Problemów Społecznych w Gminie Werbkowice".

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/235/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Werbkowice na rok 2022 zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w LGD w Hrubieszowie.

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach

Cel: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej.

Badanie ewaluacyjne LGD

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.