Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2022

Informujemy o Międzynarodowym Dniu Zdrowia Roślin, przypadającym na dzień 12 maja 2022 roku. Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym.

Pomagamy i my!

W dniu 06.05.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach przekazał otrzymaną pomoc z Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w formie art. spożywczych i chemicznych, dla ofiar wojny na Ukrainie.

Przekazanie używanych pojazdów i maszyn ukraińskiej społeczności

Przekazanie używanych pojazdów komunalnych, sanitarnych oraz maszyn do robót ziemnych, stosowanych w budownictwie, celem rozwiązania najpilniejszych potrzeb ukraińskiej społeczności.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 10 maja 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu.

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

W związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu” zleconego przez powiat hrubieszowski, informuję, że na terenie gminy Werbkowice odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 9 maja 2022 r. do 15 lipca 2022 r. (ramowy plan prac).