Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 3 maja 2022 w gminie Werbkowice:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice

Zaproszenie na sesję XLV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz: 09.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Ruszają zapisy na kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
- Zapraszamy bezrobotne kobiety w wieku 30+,
- Wysokość dotacji 23050 złotych,
- Wsparcie pomostowe w wysokości 2600 złotych przez 12 miesięcy.
- Wszystkich chętnych zapraszamy do biura SAAK w godzinach od 9 do 16.
- lub kontakt telefoniczny pod numerem 888-814-550