Informacja dla mieszkańców!

Na podstawie art. 3 ust. 5  ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm) Wójt Gminy przypomina, o obowiązku  właścicieli budynków, w których występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,

Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 - ostatnia transza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach 27 - 28 września 2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Piknik Rodzinny 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 25 września 2022 roku (niedziela), godzina 14.00 w Hali Sportowej w Werbkowicach.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Konopne, Kotorów i Malice, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych w powyższych miejscowościach w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice”.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2022