Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Featured

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH
NAZWA ZADANIA: REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
OKRES REALIZACJI: 2023 R.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  96 500,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 120 625,00 zł
Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł I – dla dzieci i młodzieży, Moduł II – dla osób dorosłych) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes