Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19

Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19

Gmina Werbkowice realizuje zadanie pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach inwestycji prowadzona jest przebudowa dachu nad budynkiem w postaci nadbudowy dachu nad istniejącym stropodachem, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia w hali sportowej mająca na celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz modernizacja istniejącej przepompowni wód deszczowych z wymianą fragmentu istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej na nowy.

Dofinansowanie 1 309 897,00 zł Całkowita wartość inwestycji 4 844 494,24 zł

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes