Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec
Featured

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje inwestycję zadanie pn. Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec


Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne)


Wartość otrzymanego dofinansowania: 886 071,72 zł


Całkowita wartość zadania: 1 772 143,44 zł


Planowane roboty realizowane będą w oparciu o materiały do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych pn.: „Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec” . Planowany remont obejmuje następujące odcinki dróg: droga gminna 111256L: od km 2+180,00 do km 3+043,50, droga gminna 111257L: od km 0+000,00 do km 0+325,00 i od km 0+339,00 do km 2+214,50. Prace obejmują remont nawierzchni w tym: – odtworzenie/remont krawędzi jezdni, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej mieszanką asfaltową AC16W 50/70 (łącznie 17 175,24 m2 łącznie ), wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej mieszanką asfaltową AC11S 50/70 (16 929,00 m2 łącznie). Ponadto w ramach remontu wykonane będzie: dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów i oznakowanie pionowe drogi.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes