Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495
Featured

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495


Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne).
Wartość otrzymanego dofinansowania: 886 071,72 zł.
Całkowita wartość zadania: 1 772 143,44 zł.
Planowane roboty realizowane będą w oparciu o materiały do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495”. Planowany remont drogi obejmuje remont nawierzchni w tym: – odtworzenie/remont krawędzi jezdni, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej mieszanką asfaltową AC16W 50/70 (13 922,10 m2 ), wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej mieszanką asfaltową AC11S 50/70 (łącznie 13 722,50 m2). Ponadto w ramach remontu wykonane będzie: dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów i oznakowanie pionowe drogi.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes