Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec oraz Nr 111281L w m. Kol. Alojzów

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec oraz Nr 111281L w m. Kol. Alojzów

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje dwa zadania na inwestycję drogową dofinansowane z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 - zadanie jednoroczne):

Zadanie 1

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec.

Długość remontowanej drogi – 3,064 km

Wartość dofinansowania - 1 323 748,52 zł

Całkowita wartość projektu – 2 647 497,05 zł

 

Zadanie 2

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111281L w m. Kolonia Alojzów.

Długość remontowanej drogi – 2,495 km

Wartość dofinansowania - 1 042 921,81 zł

Całkowita wartość projektu – 2 085 843,62 zł

Realizacja inwestycji planowana jest do października bieżącego roku.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes