Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w związku z atakiem na infrastrukturę sieciową Urzędu Gminy Werbkowice (ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice) w dniu 22 listopada 2023 r. przywrócono działanie systemów dziedzinowych, w zakresie wydzielonych obszarów działania urzędu tj. podatki i opłaty lokalne, kadry i płace, finanse i księgowość.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice jako Administrator danych osobowych informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r., miał miejsce atak na infrastrukturę sieciową Urzędu Gminy Werbkowice (ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice) przy użyciu oprogramowania szyfrującego.

ANKIETA  DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni mieszkańcy, w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na ustalenie realnych potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Werbkowice.

Zaproszenie na KONCERT PIOSENKI WOJSKOWEJ - Werbkowice 2023

Zaproszenie na KONCERT PIOSENKI WOJSKOWEJ - Werbkowice 2023

Gmina Werbkowice zaprasza na KONCERT PIOSENKI WOJSKOWEJ 2023 - Werbkowice 2023

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2023 - program

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2023 - program

Gminne obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes