Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny- pobierz

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - pobierz

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - pobierz

Objaśnienie do wniosku - pobierz

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej  - pobierz

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki - pobierz

Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej - pobierz

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej - pobierz

Informacja - dot. wypełniania wniosku - pobierz

 
 
 
 
 
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes