Gmina w stowarzyszeniach

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Werbkowice:

 

 • STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

 • Data przystąpienia: 09.12.1999 r.
  Podstawa: Uchwała Nr XIII/90/99 Rady Gminy w Werbkowicach z dnia 9 grudnia 1999 r.
  Strona Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug


 • ZWIĄZEK GMIN ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ
 • Data przystąpienia: 15.02.2001 r.
  Podstawa: Uchwała Nr XXVII/183/2011 Rady Gminy w Werbkowicach z dnia 15 lutego 2001 r.


 • STOWARZYSZENIE HRUBIESZOWSKIE „LEPSZE JUTRO” LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 • Data przystąpienia: 16.10.2008 r.
  Podstawa: Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 października 2008 r.
  Strona Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania

Rada Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 9:00-11:00, pokój nr 5a na parterze Urzędu Gminy.

 

Kontakt z radnymi z terenu Gminy Werbkowice jest możliwy za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi rady gminy: telefon 84 657 20 80, w. 40

Ponadto radni uczestniczą w obradach sesji Rady Gminy Werbkowice.

Terminy sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu: https://werbkowice.pl/

Transmisja sesji i archiwum nagrań dostępne są na stonie: https://werbkowice.sesja.pl/

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady gminy 

Ochotnicze straże pożarne

 

ODDZIAŁ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Adres

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

Prezes

Podolak Monika

Wójt Gminy Werbkowice

Wiceprezes

Bak Jan

OSP Werbkowice

Wiceprezes

Senderek Mariusz

OSP Turkowice

Komendant Gminny

Kozik Zbigniew

OSP Terebiń

Sekretarz

Weremczuk Jacek

Urząd Gminy Werbkowice

Członek Prezydium

Piądło Jan

OSP Sahryń

Członek

Bardyga Damian
Czyrka Wiesław
Letniańczyn Stanisław
Łoś Aleksander
Rajtar Grzegorz
Krasnodębski Grzegorz
Krawczuk Jacek
Łobocki Józef
Śmiałko Michał
Rogowski Krzysztof

OSP Wronowice
OSP Alojzów
OSP Podhorce
OSP Terebiń
OSP Honiatycze
OSP Sahryń
OSP Kotorów
OSP Turkowice
OSP Werbkowice
OSP Honiatyczki

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

Przewodniczący

Emerle Mateusz

OSP Honiatycze

Wiceprzewodniczący

Rybczyński Tadeusz

OSP Wronowice

Sekretarz

Piluś Krzysztof

OSP Turkowice

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

Komendant Gminny

Kozik Zbigniew

OSP Terebiń

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

Wiceprezes Zarządu

Bak Jan

OSP Werbkowice

Komendant Gminny

Kozik Zbigniew

OSP Terebiń

Fundatorem sztandaru Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Werbkowicach jest Gmina Werbkowice.

Sztandar został nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Aktem Nadania Sztandaru z dnia 4 maja 2017 r.

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru odbyła się 7 maja 2017 r. w kościele Św. Michała Archanioła w Werbkowicach.

Poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Werbkowicach ks. Adam Siedlecki. Sztandar, w imieniu Gminy Werbkowice, na rzecz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Werbkowicach przekazał wójt Lech Bojko.


Akt nadania sztandaru

sztandar 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ALOJZOWIE
Numer KRS 0000291332
Miejscowość Alojzów
ZARZĄD
Prezes Czyrka Wiesław Stanisław
Naczelnik Dobroć Zenon Piotr
Skarbnik Szymanek Piotr
Sekretarz Czyrka Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Niedbała Benedykt Zenon
Skrzypczak Bogdan Zdzisław
Niedbała Jarosław
   
WYPOSAŻENIE
 • garaż na samochód
 • syrena ręczna
 • węże ssawne, węże tłoczne
 • drabina metalowa składana 3x9
 • motopompa PO-5
 • syrena elektryczna
 • ubrania koszarowe
 • hełmy strażackie PH- 5
 • pasy
 • buty specjalne WZ633
 • buty gumowe wiązane

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZACH
Numer KRS 0000292436
Miejscowość Honiatycze
ZARZĄD
Prezes Mazurek Andrzej
Naczelnik Kaczoruk Ryszard
Skarbnik Kliszcz Andrzej Benedykt
Sekretarz Gustaw Marek
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Krawiec Tomasz
Kliszcz Wojciech Józef
Daciej Józef Wiesław
   
WYPOSAŻENIE
 • drabina eco NOMI 3x11
 • węże ssawne, węże tłoczne
 • nagrzewnica elektryczna
 • tłumice teleskopowe
 • ubrania koszarowe
 • hełmy strażackie PH- 5
 • buty półsaperki
 • buty gumowe wiązane
 • pasy

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HONIATYCZKACH
Numer KRS 0000291886
Miejscowość Honiatyczki
ZARZĄD
Prezes Ożóg Lucjan Janusz
Naczelnik Rogowski Krzysztof
Skarbnik Chudyga Grzegorz Wojciech
Sekretarz Załęski Andrzej Mirosław
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Macheta Sławomir
Grzyb Wiesław Andrzej
Klucha Zbigniew
   
WYPOSAŻENIE
 • tłumice teleskopowe
 • węże ssawne, węże tłoczne
 • ubrania koszarowe
 • hełmy strażackie PH- 5
 • buty półsaperki
 • buty strażackie gumowe Strażak 1
 • pasy

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOTOROWIE
Numer KRS 0000291332
Miejscowość Kotorów
ZARZĄD
Prezes Krawczuk Jacek
Naczelnik Tujaka Radosław Stanisław
Skarbnik Wiśniewski Jan Tomasz
Sekretarz Żygadło Piotr Paweł
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Adamczuk Stanisław Adam
Litaszewski Robert
Pożoga Janusz
   
WYPOSAŻENIE
 • garaż na samochód
 • syrena ręczna
 • syrena elektryczna
 • węże ssawne, węże tłoczne
 • motopompa szlamowa MP56-3 benzyna
 • motopompa PO-5
 • pompa do szamba
 • ubrania koszarowe
 • pasy
 • buty specjalne WZ633
 • hełmy strażackie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODHORCACH
Numer KRS 0000293408
Miejscowość Podhorce
ZARZĄD
Prezes Letnianczyn Stanisław
Naczelnik  
Skarbnik Kucy Marek
Sekretarz Samulski Sebastian
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Chaciewicz Krzysztof Tomasz
Lipian Sławomir
Ciepły Paweł
   
WYPOSAŻENIE
 • węże ssawne, węże tłoczne
 • tłumice
 • ubrania koszarowe
 • ubrania wyjściowe
 • pasy
 • hełmy strażackie
 • buty specjalne WZ633

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SAHRYNIU
Numer KRS 0000293730
Miejscowość Sahryń
ZARZĄD
Prezes Borsuk Andrzej
Naczelnik Krasnodębski Grzegorz
Skarbnik Ferens Witold Kazimierz
Sekretarz Piądło Jan Cezary
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Krajewski Piotr Przemysław
Włodek Mariusz
Łukaszczyk Dariusz
   
WYPOSAŻENIE
 • pompa elektryczna
 • pompa szlamowa mała
 • motopompa PD 40E
 • agregat prądotwórczy
 • ubrania koszarowe
 • pasy
 • hełmy strażackie
 • buty specjalne WZ633

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TEREBINIU
Numer KRS 0000423524
Miejscowość Terebiń
ZARZĄD
Prezes Kozik Zbigniew
Naczelnik Łoś Aleksander
Skarbnik Turek Paweł
Sekretarz Szambara Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Kuś Piotr Marcin
Bielak Patryk
Powęska Sławomir
   
WYPOSAŻENIE
 • pompa do wody zanieczyszczonej
 • ubrania koszarowe
 • ubrania wyjściowe
 • pasy
 • hełmy strażackie
 • buty półsaperki
 • kombinezon ochronny szerszeń-komplet

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TURKOWICACH
Jednostka OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Numer KRS 0000291712
Miejscowość Turkowice
ZARZĄD
Prezes Pawełczuk Mariusz
Naczelnik Senderek Mariusz
Skarbnik Pełka Franciszek
Sekretarz Słomiany Stanisław Piotr
Gospodarz Piluś Stanisławr
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Piluś Krzysztof Władysław
Piluś Zenon Jan
Skop Henryk Marek
   
WYPOSAŻENIE
 • dwa boksy garażowe
 • samochód specjalny średni Renault BA 02X338, rok prod. 1996
 • samochód specjalny lekki IVECO DAILY, rok prod. 2002
 • syrena elektryczna
 • syrena ręczna
 • motopompa szt. 2
 • węże ssawne i tłoczne
 • drabina metalowa składana 3x9
 • kosa spalinowa CG 430N
 • radiotelefony
 • pompa szlamowa GED-40PB
 • pilarka Schindaiwa 466S
 • pompa szlamowa Niagara
 • aparaty powietrzne
 • zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną
 • agregat prądotwórczy FOGO
 • tłumice
 • system selektywnego alarmowania
 • motopompa PD 40E
 • wysokociśnieniowa poduszka powietrzna- zestaw
 • przecinarka TS 420
 • ubrania koszarowe i specjalne
 • buty specjalne
 • pasy strażackie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WERBKOWICACH
Jednostka OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Numer KRS 0000301717
Miejscowość Werbkowice
ZARZĄD
Prezes Lackowski Dariusz
Naczelnik Śmiałko Michał
Zastępca Naczelnika Banaszek Józef
Skarbnik Karpiuk Leon
Sekretarz Tarczuk Dawid
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Rybczyński Marek Piotr
Śmiałko Mariusz
Zaklekta Marcin
   
WYPOSAŻENIE
 • samochód specjalny średni Star 244
 • motopompa PO-5
 • pompa szlamowa PD-40E
 • węże ssawne i tłoczne
 • piła do betonu STIHL TS400
 • piła do drewna STIHL TS 180
 • agregat prądotwórczy Honda EC 3600
 • sygnalizatory bezruchu
 • zestaw narzędzi hydraulicznych
 • tłumice
 • aparaty powietrzne
 • radiotelefony
 • zestaw ratownictwa medycznego
 • buty specjalne
 • hełmy strażackie
 • ubrania koszarowe i specjalne

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WRONOWICACH
Numer KRS 0000292450
Miejscowość Wronowice
ZARZĄD
Prezes Bardyga Damian
Naczelnik Jarochiewicz Leszek
Skarbnik Kawula Zygmunt
Sekretarz Mic Tomasz
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie Rybczyński Tadeusz Franciszek
Mic Daniel Sławomir
Jonasz Jarosław
   
WYPOSAŻENIE
 • motopompa PD 40E
 • tłumice
 • ubrania koszarowe
 • hełmy strażackie
 • buty specjalne
 • pasy bojowe

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

W Urzędzie Gminy Werbkowice znajdują się dwa INFOMATY, które umożliwiają wgląd do informacji zamieszczonych na stronie http://www.werbkowice.pl oraz http://www.bip.werbkowice.pl, a w szczególności do aktów prawa miejscowego Gminy Werbkowice, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

Infomaty zamontowano:

- na parterze budynku (przy wejściu głównym do budynku Urzędu);

- na piętrze budynku (przy Sekretariacie).

Urząd Gminy Werbkowice prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice, na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, parter pokój nr 5.

Wydruk aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatny na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 4/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Cena arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w prowadzonych w postaci elektronicznej zbiorach Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz aktach prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy Werbkowice wynosi:

1) wydruk czarno-biały:

a) jednostronny:

- format A-4 - 0,10 zł,

- format A-3 - 0,20 zł,

b) dwustronny:

- format A-4 - 0,20 zł,

- format A-3 - 0,40 zł;

2) wydruk kolorowy:

a) jednostronny:

- format A-4 - 0,20 zł,

- format A-3 - 0,40 zł,

b) dwustronny:

- format A-4 - 0,40 zł,

- format A-3 - 0,80 zł.

 

 

 

Zagajnik

Miejscowość położona w południowo-wschodniej części gminy Werbkowice, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej topograficzna nazwa związana jest z florą terenową. Początkowo istniała jako kolonia wsi Sahryń. Jako odrębne sołectwo powstała dopiero po II wojnie światowej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes