Poświęcenie i przekazanie jednostce OSP Sahryń nowego samochodu strażackiego

W Sahryniu w dniu 12.11. 2010 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP nowego samochodu strażackiego. Gmina Werbkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 typu Ford Transit Van 350 M 2,4 TDCi 100 KM pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 r.,przeznaczyła środki finansowe z następujących źródeł:


 

 • środki własne (budżet gminy ) - 48.500,00 zł

 • dotacja z komendy Głównej PSP RP – 50.000,00 zł

 • dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska - 44.000,00 zł.

 

 

W skład wyposażenia auta wchodzą ;

 • maszt oświetleniowy / 2x500 W/,

 • agregat prądotwórczy,

 • zbiornik na wodę 300 l,

 • agregat wysokociśnieniowy,

 • pompa szlamówka typ. wydajność 1600l/min,

 • motopompa PO-5,

 

 

O godzinie 11.00 przed remizą OSP w Sahryniu musztry i prezentacji OSP w Sahryniu dokonał druh Jan Piądło.

Powitał równocześnie przybyłych gości w osobach :

 • Wójta Gminy Werbkowice Lech Bojko ( Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych)

 • Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę ( Prezes Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych)

 • bryg. mgr. inż. Dariusz Bednarz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

 • Księdza Eugeniusza Adamka proboszcza parafii p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Sahryniu

 • Komendanta Gminnego Oddziału Związku OSP Józefa Łobockiego

 • Przewodniczącego Rady Gminy Werbkowice Tadeusza Wiatra

 • Jana Chmiela ( Sekretarza Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ) i pracownika UG.

 • Sekretarza Gminy Werbkowice Sławomira Bednarczuka

 • Radnego Gminy Witolda Świądra

 • Sołtysów Wojciecha Polikowskiego i Panią Krystynę Siudak

 • Członków OSP z terenu Gminy Werbkowice oraz mieszkańców.

 

 

Poświęcenia samochodu oraz wyposażenie wraz odmówieniem stosownej modlitwy dokonał ks. Eugeniusz Adamek. Później nastąpiły okolicznościowe wystąpienia gości i wspólne spotkanie.

Auto będzie służyło mieszkańcom Gminy Werbkowice w razie potrzeby będzie brałorównież udział w akcjach poza terenem gminy.

 

 

Gmina Werbkowice otrzymała również w tym roku od Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie samochód marki Ford Transit 100S 2,0 rok produkcji 1997 ., który został wyremontowany ze środków finansowych gminy przez członków OSP w Turkowicach i tam też został przekazany.

 

 

Zostało również zakupione wyposażenie dla jednostek OSP z terenu gminy.

 • 40 szt. węży tłocznych W-52 /czerwone/

 • 16 szt. węży tłocznych W-75

 • agregat prądotwórczy,

 • 10 par buty gumowe /specjalne/

 • 6 szt. hełmy nowego typu/

 • 2 szt. rozdzielacze

 

 

Ogólny koszt zakupu 24.780,79 zł w tym /budżet gminy 14.160,79 zł

dotacja Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Straży Pożarnej 10.620,00 zł/