ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 16 kwietnia 2024 r. o godz. 08:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice i Dyrektora Szkoły w Werbkowicach oraz nauczyciela.
4. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes