ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 17 sierpnia 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Przegląd placów zabaw – ocena stanu technicznego.
4. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.
5. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes