Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 sierpnia 2023 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice.
4. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes