Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy

naglowek ugUprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XXXIII Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 maja 2013 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach (kawiarnia) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

8.Podjęcie uchwał i wniosków

-uchwała Nr XXXIII/200/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

-uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.Zapytania i Interpelacje Radnych.

10.Zgłaszanie problemów środowiskowych.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes