Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice

Na prośbę mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice termin podpisania umów na wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” zostaje przedłużony do dnia 31 października.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 października 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obwieszczenie  Wójta Gminy Werbkowice

Obwieszczenie

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie

Na podstawie art. 42ab ustawy Prawo Łowickie podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie.