Oferta wyjazdu do Hiszpanii dla uchodźców z Ukrainy

Do Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji wpłynęła oferta organizacji hiszpańskiej, która chce przyjąć 52 osoby do miejscowości La Línea de la Concepción przy granicy z Gibraltarem – ofertę przesyłam w załączeniu.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z realizacją projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” uprzejmie informuje, że rozpoczynamy zbiórkę odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sahryniu. 

Zaproszenie na sesję XLIV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLIV (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wypełnianie wniosków o dopłaty w Gminie Werbkowice

Gmina Werbkowice informuje, że odbywają się dyżury pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w siedzibie Gminy Werbkowice / wejście od ul. Staszica, pokój Nr 3 – we wtorki i czwartki od godz. 7.30 do 15.30.

Utworzenie w Chełmie Punktu Obsługi Konsularnej dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy o utworzeniu Punktu Obsługi Konsularnej dla uchodźców z Ukrainy przy Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie, ul. S. Moniuszki 3.