Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie do składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie OZE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Werbkowice, w III/IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji do 70% kosztów instalacji OZE.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Kondolencje dla Pana Piotra Kota
W imieniu Rady Gminy Werbkowice, Pracowników Urzędu Gminy Werbkowice oraz swoim własnym składam wyrazy głębokiego współczucia Panu Piotrowi Kotowi Prezesowi Kryształu Werbkowice z powodu śmierci Matki.