Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dn. 14.07.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.

Z dniem 3 września 2007 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Nokia ogłaszają rozpoczęcie VII edycji programu "Make a Connection - Przyłącz się". Program realizowany jest od 2001 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu firmy Nokia. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 - 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne na zasadach partnerskich oraz wszechstronny rozwój osobisty.

Szanowni uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele gmina Werbkowice przygotowuje się do realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" w Obszarze A. Program "UCZEŃ NA WSI" ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Werbkowice. Wnioski składane do gminy do 30.09.2007!

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września b.r. ustawie, wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.

Dnia 19.08.2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach została otwarta Galeria INSTYNKT. Galeria prezentuje obecnie pokonkursową wystawę „Zdjęcie roku 2006” w konkursie wzięło udział 62 autorów z Polski i Ukrainy, nadesłano 229 prac. Konkurs wygrał Valerum Bihunowicz z Łucka na Ukrainie za zdjęcie „NUDE 7” prace wystawiane były w Łucku oraz w Zamojskim Domu Kultury, a teraz goszczą w naszej Galerii. Zapraszamy do odwiedzin.