W dniu 22 lipca 2007 r. w obwodzie 4, obejmującym wsie Dobromierzyce, Hostynne, Hostynne-Kolonia, Konopne, Łotów oraz Peresołowice, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Werbkowice. Nową radną została Pani Iwona Wróbel zamieszkała w miejscowości Hostynne.

Urząd Gminy Werbkowice i Cukrownia Werbkowice zapraszają na Festyn Sportowo-Rekreacyjny z okazji:

Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika - 28-29 lipca 2007 - Stadion Sportowy w Werbkowicach

Informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można pobrać ze strony internetowej. Pliki są spakowane (zip), chociaż niektóre są duże, z uwagi na wielkość niektórych map.

 

 

 

Obóz był zgrupowaniem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży w różnych w grupach wiekowych, w trakcje obozu były prowadzone zajęcia karate “KICHON”, “KATA”, “KUMITE".

Wójt Gminy Werbkowice zawiadamia mieszkańców miejscowości Werbkowice, że w dniu 8 lipca 2007 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach nastąpi wyłożenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu, jak i wnieść wnioski i uwagi, które będą brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie planu.