Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 10 maja 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu.

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

W związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu” zleconego przez powiat hrubieszowski, informuję, że na terenie gminy Werbkowice odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 9 maja 2022 r. do 15 lipca 2022 r. (ramowy plan prac).

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 3 maja 2022 w gminie Werbkowice: