LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców lokalnej społeczności na spotkanie konsultacyjne, które jest jednym z etapów procesu przygotowań nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Obwieszczenie o wyłożeniu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębu Gminy Werbkowice.

Obwieszczenie o wyłożeniu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębu Gminy Werbkowice.

Zmieniony Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 45 Ponowa w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Zmieniony Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 45 Ponowa w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 29 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.