Zagajnik

Miejscowość położona w południowo-wschodniej części gminy Werbkowice, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej topograficzna nazwa związana jest z florą terenową. Początkowo istniała jako kolonia wsi Sahryń. Jako odrębne sołectwo powstała dopiero po II wojnie światowej.

Podczas badań archeologicznych na terenie miejscowości odkryto zaledwie dwa stanowiska pradziejowe. Na jednym z nich odkryto wiór krzemienny retuszowany, który należy datować ogólnie na neolit (5500-2200 r. p.Chr.). Na drugim stanowisku znaleziono 1 fragment ceramiki pradziejowej, ale ze względu na brak cech dystynktywnych, nie określono bliżej chronologicznie.

Jakkolwiek na terenie obecnej miejscowości znajdują się materiały pradziejowe świadczące o starszym osadnictwie, wieś jako odrębna jednostka administracyjna powstała dopiero po I wojnie światowej, stąd jej dzieje są dosyć krótkie. Przedtem tereny te wchodziły w skład miejscowości Sahryń, w okresie międzywojennym jako Kol. Sahryń III. W roku 1921 kolonia Sahryń III liczyła 44 budynki mieszkalne oraz 307 mieszkańców, w tym 4 Ukraińców. W roku 1938 było tutaj 33 domy mieszkalne, a w 1954 roku mieszkało w miejscowości 136 osób.

W 1960 roku doprowadzono do Zagajnika elektryczność, a w latach 1982-1984 mieszkańcy w czynie społecznym, przy wsparciu Urzędu Gminy, wybudowali utwardzoną drogę. W 2001 roku kolonia liczyła 24 domy i 65 mieszkańców, a pod koniec 2006 roku 69 mieszkańców.

Źródło: Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Józef Siudak "Dzieje miejscowości gminy Werbkowice powiat hrubieszowski"


Według stanu na 18.11.2016 wieś liczyła 22 domy i 49 mieszkańców.zagajnik
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes