Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice - budowa skateparku
Featured

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice - budowa skateparku

Operacja realizująca cel szczegółowy określony jako "poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej", zakłada budowę jednego obiektu infrastruktury rekreacyjnej skateparku w Werbkowicach.

Operacja przyczyni się do wzrostu aktywności i integracji społecznej, w tym dzieci i młodzieży. Realizacja zadania umożliwi zarówno dzieciom i młodzieży, jak też osobom dorosłym odpoczynek i spędzanie czasu na na świeżym powietrzu oraz pozwoli na aktywne funkcjonowanie (aktywizację) i zaspakajanie ogólnodostępnych potrzeb rekreacyjnych.

Kwota dofinansowania z UE: 101 808,00 zł
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02196-6935-UM0314033/22 z dnia 31.05.2023 r.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie nowego obiektu sportowego w postaci ogólnodostępnego skateparku, na który składają się urządzenia sportowe do jazdy rozmieszczone na nawierzchni z płyty betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy i tablicy informacyjnej.
W ramach zadania wykonane zostanie nowe oświetlenie skateparku oraz chodnik z kostki betonowej, który będzie stanowił przedłużenie chodnika istniejącego.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes