Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028″
Featured

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028″

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.


Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P z 2023 r. poz, 881).
RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH
NAZWA ZADANIA: REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028
OKRES REALIZACJI: 2024 r.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  106 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 132 500,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY: 15.03.2024 r.
Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł I – dla dzieci i młodzieży, Moduł II – dla osób dorosłych) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes