Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice

Gmina Werbkowice w roku 2021 realizuje inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (nabór 2021 - zadanie jednoroczne).

Wartość otrzymanego dofinansowania: 541 082,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 879 282,92 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice. Planowane roboty realizowane będą w oparciu o projekt budowlany pn.: „Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Nr 111273 oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i ul. Staszica w miejscowości Werbkowice”, z wyłączeniem zjazdu na ul. Słoneczną.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes