Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 4,9 km wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".


Celem inwestycji jest zapewnienie stabilnych dostaw wody – w odpowiedniej ilości i jakości.
W wyniku realizacji zadania podniesie się jakość życia mieszkańców.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma AGBUD Łukasz Bucior.
Przewidywana wartość robót budowlanych: 1 703 550,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 listopada 2025 r.

Gmina Werbkowice, na realizację powyższego zadania, pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1 669 479,00 zł

NAZWA FUNDUSZU: RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NAZWA ZADANIA: Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

DOFINANSOWANIE: 1 669 479,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 703 550,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: SIERPIEŃ 2023

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes