Integracja i Ja 2010

 

pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Informacje o projekcie systemowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

tel. (084) 6572133

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach w roku 2010 kontynuuje realizację projektu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Wartość projektu:

koszt ogólny – 130 091,04 zł

kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 116 431,48 zł

wkład własny – 13 659,56 zł

 

 

Cel projektu:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Werbkowice

 

 

Uczestnicy projektu:

Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie gminy Werbkowice, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dobór uczestników zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentacji GOPS, ankiety i rozmowy indywidualne.

 

 

Cel projektu zostanie osiągnięty przez:

  • rozwój form aktywnej integracji przy zastosowaniu kontraktów socjalnych obejmujących między innymi:
    • instrumenty aktywizacji społecznej - poradnictwo, wsparcie psychologiczne i doradcze w zakresie podniesienia poziomu umiejętności życiowych umożliwiających pokonywanie barier społecznych

    • instrumenty aktywizacji zawodowej - usługi wspierające doradcy zawodowego

    • instrumenty aktywizacji edukacyjnej - zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia zawodowe, kursy prawa jazdy

  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadry służb pomocy społecznej)

 

 

Uzasadnienie działania:

Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i utworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem i wzrostu aktywności społecznej.

Działania w projekcie systemowym są odpowiedzią na potrzebę pełnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

"INTEGRACJA I JA" 2009

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes