Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice

 

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: Rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej /budowę 3 placów zabaw/.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 3 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 143 479,20 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 91 295,00 zł.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes