Profilaktyka uzależnień – Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

ul. Jana Pawła II 17

Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Werbkowicach

(wejście od ul. Mickiewicza)

czynny w czwartki w godz. 15:00-19:00

 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc – jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.

Przyjdź do Punktu Konsultacyjnego i skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty od uzależnień.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejścia do osób szukających pomocy.

 

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należą w szczególności:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

 2. udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,

 3. motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

 4. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,

 5. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

 6. rozpoznawanie zjawisk przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy domowej,

 7. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 8. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,

 9. współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 1. psychoterapii osób uzależnionych,

 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes