Terebiń

Wieś położona we wschodniej części gminy Werbkowice, nad bezimiennym ciekiem, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.

Terebiniec

Wieś położona we wschodniej części gminy Werbkowice, nad bezimiennym dopływem Huczwy, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. W XV-XVI wieku występowała prawdopodobnie jako Wola Terebińska.

Strzyżowiec

Wieś położona w środkowej części gminy Werbkowice, nad bezimiennym ciekiem, prawym dopływem Huczwy. Pod względem fizjograficznym należy do Kotliny Hrubieszowskiej.

Sahryń, Sahryń-Kolonia

Wieś położona w południowo-wschodniej części gminy Werbkowice, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej nazwa wskazuje na pochodzenie ruskie, choć trudno wyjaśnić jej znaczenie. Powstała zapewne we wczesnym średniowieczu (X-XIII w.).

Podhorce

Wieś położona w północno-wschodniej części gminy Werbkowice, nad rzeką Huczwą, w obrębie Działów Grabowieckich. Nazwa miejscowości jest zrusyfikowaną nazwą topograficzną i oznacza „pod górką”. Powstała zapewne ok. XII-XIII wieku na co wskazują materiały archeologiczne.

Peresołowice

Wieś położona w północnej części gminy Werbkowice nad rzeką Henrykówką, w obrębie Działów Grabowieckich. Jej nazwa prawdopodobnie jest pochodzenia ruskiego. Powstała prawdopodobnie w IX-X wieku, bowiem od tego czasu notuje się ciągłość osadnictwa.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes