REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO - USC

 

Formularz
Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych
Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa
Wniosek o sprostowanie uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wniosek o wpisanie (umiejscowienie) aktu małżeństwa
Wniosek o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu urodzenia
Wniosek o wpisanie (umiejscowienie) zagranicznego aktu zgonu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji
Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1. Prowadzenia spraw w zakresie spraw USC;
  2. Prowadzenia spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych;
  3. Prowadzenia spraw w zakresie spraw ewidencji ludności;
  4. Prowadzenia spraw w zakresie zbiórek publicznych, zgromadzeń i imprez masowych;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej.
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes