Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2016-12-19

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych
Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych
Featured

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych w bieżącym tygodniu

Informujemy, że w bieżącym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy we wtorek - 29 listopada (zamiast czwartku - 1 grudnia).

Bezpłatne porady prawne w grudniu
Bezpłatne porady prawne w grudniu
Featured

Bezpłatne porady prawne w grudniu 2016

Zapraszamy mieszkańców Gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które udziela Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec, zapewniająca obsługę prawną Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w 2016 r.

Zaproszenie na XXIV sesję
Zaproszenie na XXIV sesję
Featured

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-11-29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2016-11-28

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-10-20
Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-10-20
Featured

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-10-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes