Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-06-27
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-06-27
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-06-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-05-30
Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-05-30
Featured

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-05-30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-05-29
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-05-29
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-05-29

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Werbkowice
Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Werbkowice
Featured

Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Werbkowice

Ostatnia sesja rady gminy, która odbyła się w miniony wtorek (28 marca), obfitowała w prezentacje i dyskusje poświęcone sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasadom ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wypadkom w rolnictwie.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-03-28
Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-03-28
Featured

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-03-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948 ) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes