Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice.
4. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes