Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  4. Informacja o rozstrzygniętych przetargach oraz zgodności z budżetem
    i harmonogram.
  5. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2022 rok z określeniem środków pozyskanych z zewnątrz.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes