Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy

naglowek_ugUprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Werbkowice, z proponowanym porządkom obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.Powołanie komisji uchwał i wniosków

3.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy

4.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy

5.Podjęcie uchwał i wniosków

-uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

-uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 20 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

-uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

6.Zapytania i interpelacje Radnych

7.Zgłaszanie problemów środowiskowych

8.Zakończenie obrad

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes