Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2014-2018

naglowek ugUprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z okresu między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice,
- uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi i zapytania na interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski


Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes