Featured

Posiedzenie komisji Rady Gminy

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektu budżetu na 2015 r. (analiza projektu uchwały budżetowej na 2015 rok została rozpoczęta na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2014r.).
5. Opracowanie i przyjęcie opinii do projektu budżetu.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.


Werbkowice, dnia 31.12.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes