Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice

Na prośbę mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice termin podpisania umów na wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” zostaje przedłużony do dnia 31 października.

Obwieszczenie  Wójta Gminy Werbkowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice

Obwieszczenie

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie

Na podstawie art. 42ab ustawy Prawo Łowickie podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie.

Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Komunikat z dnia 12 października 2022 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

Komunikat z dnia 12 października 2022 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zbliżającym się okresem zimowym i możliwością występowania intensywnych opadów śniegu oraz silnych wiatrów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie przypomina o:

Free Joomla templates by Ltheme