RUSZA BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO
Featured

RUSZA BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO

22 maja 2024 r. przekazano teren budowy wykonawcy, firmie Jacek Michałek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z Lublina.

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy.
Featured

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy.

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z póź. zm.) Wójt Gminy Werbkowice zamieszcza ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy, wraz przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Featured

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 9:00-11:00, pokój nr 5a na parterze Urzędu Gminy.

Honorowy Patronat Wójta Gminy Werbkowice

Patronat Honorowy Wójta Gminy Werbkowice

ZARZĄDZENIE NR 85/2024 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Werbkowice

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy Werbkowice, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszej Gminy.

O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Wójta z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Werbkowice.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia. Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice”, przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /yduvf50603/SkrytkaESP lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

WNIOSEK O PRZYZNANIE PATRONATU HONPRPWEGO WÓJTA GMINY WERBKOWICE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY WERBKOWICE

LOGOTYPY PATRONATU  HONOROWEGO WÓJTA GMINY WERBKOWICE

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes