Zmiana terminu naboru wniosków z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zmiana terminu naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w dniu 16.01.2023 r. o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku - Wójt Gminy Werbkowice informuje podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji, o przedłużeniu terminu naboru wniosków.

OGŁOSZENIE  o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku

OGŁOSZENIE o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku

Wójt Gminy Werbkowice informuje zainteresowane podmioty, o możliwości ubiegania się   o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn. zm.) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2023

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2023

NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Badanie ankietowe prowadze przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania

Badanie ankietowe prowadze przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania

Dzień dobry, zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania. Celem badania jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 150/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 150/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 150/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Życzenia świąteczne - Boże Narodzenie 2022

Życzenia świąteczne - Boże Narodzenie 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta były pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie rodzinnym przy staropolskich kolędach i zapachu choinki. Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 okaże się dla Państwa łaskawy, szczęśliwy i sprzyjający.

Free Joomla templates by Ltheme