HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku GMINA WERBKOWICE

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku GMINA WERBKOWICE

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku GMINA WERBKOWICE

Zapraszamy na Gminną Wigilię

Zapraszamy na Gminną Wigilię

Zapraszamy na Gminną Wigilię, która odbędzie się 17.12.2023 o godz. 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

ANKIETA  DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni mieszkańcy, w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na ustalenie realnych potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Werbkowice.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą:

Debata społeczna z policją

Debata społeczna z policją

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie insp. Wioletta Pawluk wraz z funkcjonariuszami Policji zaprasza mieszkańców Gminy Werbkowice na debatę społeczną, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Oświadczenie Wójta Gminy Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w związku z atakiem na infrastrukturę sieciową Urzędu Gminy Werbkowice (ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice) w dniu 22 listopada 2023 r. przywrócono działanie systemów dziedzinowych, w zakresie wydzielonych obszarów działania urzędu tj. podatki i opłaty lokalne, kadry i płace, finanse i księgowość.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes