Featured

Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej Werbkowice 2007

W sobotę 24 listopada 2007 r. o godzinie 11:00 na Hali Sportowej im Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach rozpocznie się Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej Werbkowice 2007 pod patronatem Starosta Hrubieszowskiego - Józefa Kuropatwy. W turnieju wezmą udział reprezentacje samorządów z powiatu hrubieszowskiego. Główne cele turnieju to promocja i popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Werbkowice, integracja społeczności lokalnej oraz wyłonienie najlepszego zespołu samorządu. Serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin Turnieju Samorządowego w Halowej Piłce Nożnej Werbkowice 2007

Patronat: Starosta Hrubieszowski - Józef Kuropatwa

I. Organizatorzy:

 • Urząd Gminy Werbkowice

 • Rada Gminy Werbkowice

II. Miejsce i Termin

Hala Sportowa im Bronisława Malinowskiego przy Gimnazjum w Werbkowicach.

Turniej rozgrywany zostanie w dniu 24 listopada 2007 roku, początek godz. 11:00.

III. Cele turnieju:

 • promocja i popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Werbkowice,

 • integracja społeczności lokalnej

 • wyłonienie najlepszego zespołu samorządu,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu mieszkańcom gminy.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. W turnieju udział biorą reprezentacje samorządów, drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników. Drużyna w czasie meczu liczy 6 zawodników.

 2. Wymagane jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - polisa ubezpieczeniowa uczestników na okres trwania turnieju.

 3. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni w klubach piłkarskich.

V. Zgłoszenia do turnieju

 1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 12 osób) z podpisami wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/ kierownik drużyny.

 2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2007r. na adres: Urząd Gminy Werbkowice, 22-550 Werbkowice, tel./fax 084 6572080.

VI. System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju, Obowiązywać będą przepisy gry halowej piłki nożnej

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych.

 2. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność.

 3. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.

VIII. Nagrody i wyróżnienia:

 • najlepsze drużyny za miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

 • wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy.

IX. Postanowienia organizacyjne

Zgłoszone drużyny ponoszą opłatę startową i organizacyjną w wysokości 100 zł.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes