Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Dystrybucji maseczek ochronnych

W poniedziałek 14 lutego rusza akcja dystrybucji maseczek ochronnych otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Nasza Gmina otrzymała 58 tys. maseczek – po pięć dla każdego zameldowanego Mieszkańca.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 20 stycznia  2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2022

Właściciele Lasów i Gruntów przeznaczonych do Zalesienia

W związku z realizacją programu powiększania zasobów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce informuje, iż jest zainteresowane zakupem od osób fizycznych lasów oraz gruntów przewidzianych do zalesienia.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 18 lutego 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.