Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 października 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg,

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 zrealizowała Zadanie drogowe pn. "Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495". Roboty remontowe zakończono i drogę przekazano w użytkowanie w dniu 11 sierpnia 2022r.

Odwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Werbkowice.

Informuję o odwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanego na 5 października 2022 roku na godz. 15:00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Werbkowice,

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice,