Gminny konkurs wiedzy o zdrowiu i współczesnych zagrożeniach

Gmina Werbkowice zaprasza szkoły na konkurs organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach pod nazwą „Gminny konkurs wiedzy o zdrowiu i współczesnych zagrożeniach”.

I znów pomagamy!
Gmina Werbkowice przy czynnym udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach zorganizowała po raz kolejny pomoc w postaci żywności długoterminowej oraz produktów dziecięcych dla ofiar wojny na Ukrainie.

Farma wiatrowa w gminie Werbkowice

W połowie 2021 roku na terenie gminy Werbkowice rozpoczęto budowę farmy wiatrowej, której właścicielem jest spółka ELAWAN (dawniej Gestamp), należąca do większościowego udziałowca – ORIX Corporation z siedzibą w Japonii.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2022

Informujemy o Międzynarodowym Dniu Zdrowia Roślin, przypadającym na dzień 12 maja 2022 roku. Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym.

Pomagamy i my!

W dniu 06.05.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach przekazał otrzymaną pomoc z Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w formie art. spożywczych i chemicznych, dla ofiar wojny na Ukrainie.