Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie - zakończenie

Dobiegł końca remont obiektu w ramach projektu pt. Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie realizowany przez Gmina Werbkowice w partnerstwie ze Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie dofinansowany przez Fundacja BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” – 2020.

Posiedzenie komisji budżetowej

Dnia 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Zaproszenie na XXX/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 05.08.2021 r. (czwartek) o godz: 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Po Archeologicznym Pikniku Rodzinnym w Kotorowie

31 lipca 2021 roku odbył się, łączący teraźniejszość z przeszłością, Archeologiczny Piknik Rodzinny w Wandalskiej Zagrodzie w Kotorowie na zakończenie realizacji projektu pt. Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie realizowany przez Gmina Werbkowice w partnerstwie z Sołectwem Kotorów, Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.