Informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można pobrać ze strony internetowej. Pliki są spakowane (zip), chociaż niektóre są duże, z uwagi na wielkość niektórych map.

 

 

 

Obóz był zgrupowaniem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży w różnych w grupach wiekowych, w trakcje obozu były prowadzone zajęcia karate “KICHON”, “KATA”, “KUMITE".

Wójt Gminy Werbkowice zawiadamia mieszkańców miejscowości Werbkowice, że w dniu 8 lipca 2007 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach nastąpi wyłożenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu, jak i wnieść wnioski i uwagi, które będą brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie planu.

Dnia 3 czerwca 2007 roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach VII Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej Werbkowice 2007. W festiwalu wzięło udział 264 uczestników (19 zespołów i 2 solistów). 

W związku ze zbliżającym się terminem utraty ważności dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku (są to dowody książeczkowe zielone), uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, pokój nr 8 w sprawie złożenia wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych.