INFORMACJA O PRZYJMOWANIU SKARG I WNIOSKÓW

Wójt Gminy Werbkowice przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w następujących godzinach:

  •   od 10:00 do 15:00 w pierwszy poniedziałek miesiąca;
  •   od 10:00 do 13:00 w pozostałe poniedziałki w miesiącu.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta po godzinach pracy Urzędu w pierwszy poniedziałek miesiąca odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie, codziennie w godzinach pracy Urzędu, z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 11:00 w dniu przyjęć.

Zgłoszenia przyjęcia po godzinach pracy Urzędu można dokonać:

  • osobiście
  • telefonicznie na numer: 84 657 20 80, w. 45; 84 657 20 05, w. 45; 84 657 20 69, w. 45
  • za pośrednictwem faksu na numer: 84 657 20 91 w. 45
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@werbkowice.pl

W razie nieobecności Wójta w dniu dyżuru lub jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 – 13:00.

Zastępca Wójta, Sekretarz oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu Gminy Werbkowice: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Werbkowice, zmienione Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Werbkowice.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes