Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku
Featured

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku

Gmina Werbkowice informuje, że prowadzone są roboty budowlane przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Werbkowicach w związku z projektem pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku”, realizowanym w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiot zadania dotyczy budowy skateparku o powierzchni 400 m² wraz z infrastrukturą, z lokalizacją przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Werbkowicach.

Celem operacji jest popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnianie społeczności Gminy Werbkowice i osobom przyjezdnym.

Przewiduje się, że z utworzonej infrastruktury będzie korzystało co najmniej 150 osób rocznie.

Przewidywana wartość robót budowlanych: 455 100,00 zł

Wkład Funduszy Unijnych:
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie: 101 808,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to 9 grudnia 2023 r.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes