Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice
Featured

Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice

Gmina Werbkowice uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt: „Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice

Działania, które będą realizowane w ramach projektu: "Realizacjaprogramu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Werbkowicach”, to: - realizacja zajęć dodatkowy dla uczniów; doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne; szkolenia dla nauczycieli.
Grupa docelowa to uczniowie klas od I do VIII SP w wieku 7- 15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej w Gminie Werbkowice.
Wsparcie jest skierowane do 240 uczniów (125 dziewczynek,115 chłopców) w tym 18 uczniów (8 dziewczynek,10 chłopców) z SPE w tym 6 uczniów (4 dziewczynek,2 chłopców) z niepełnosprawnością oraz 14nauczycieli (11 kobiet, 3 mężczyzn) ze szkoły podstawowej w Werbkowicach.
Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji wraz z elementami zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów rozwojowych dla szkoły z terenu gminy Werbkowice okresie do czerwca 2026 roku.
Liczba uczniów, którzy nabędą kwalifikacje po opuszczeniu programu: Wartość docelowa - 216 uczniów Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu - Wartość docelowa - 14 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 591 372,46 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 352 663,84 zł

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes