Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce

Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce

Gmina Werbkowice w roku 2020 realizuje inwestycję drogową pn. „Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 - zadanie jednoroczne), zgodnie z umową zawartą w dniu 18.05.2020 r. z Wojewodą Lubelskim. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana w dniu 2 czerwca 2020 roku. Końcowy odbiór robót budowlanych wraz z oddaniem remontowanej drogi do użytkowania nastąpił w dniu 31 sierpnia 2020 r. 


Koszt kwalifikowalny zadania wynosił 256 023,81 zł z czego:
• kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 128 011,00 zł,
• kwota udziału własnego Gminy Werbkowice – 128 012,81 zł.

 

20201014podhorce1

20201014podhorce2

20201014podhorce3

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes